Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2016

dusz
23:06
Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny, a nie świadomości że jest zajęta.
— .
Reposted fromelarenne elarenne viawhatkatefeel whatkatefeel
dusz
23:05
0913 72d9
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaweheartit weheartit
dusz
23:04
Reposted fromshakeme shakeme
dusz
23:04
Reposted fromshakeme shakeme
dusz
23:02
3949 6b88 500
dusz
23:01
dusz
22:49
6333 1ad0
Reposted fromporanny poranny viawhatkatefeel whatkatefeel
dusz
22:49
dusz
22:49
dusz
22:49
0131 52ed
Reposted frommayhos mayhos viawhatkatefeel whatkatefeel
dusz
22:47
dusz
22:46
0929 60f8
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaweheartit weheartit
dusz
22:46
Kobiety pragną niegrzecznych mężczyzn, którzy będą grzeczni tylko dla nich, ponieważ cieszą się, gdy mogą pokazać swoją siłę poprzez to, że coś niebezpiecznego nie szkodzi im i są w stanie nad tym zapanować.
Mężczyźni pragną grzecznych kobiet, które będą niegrzeczne tylko dla nich, ponieważ lubią mieć dostęp do elementu, który jest niedostępny dla wszystkich innych.
Reposted fromwhatkatefeel whatkatefeel
dusz
22:44
1216 95b4 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawhatkatefeel whatkatefeel
22:44
4606 71ff
dusz
22:44
5711 e479
Reposted fromkjuik kjuik viawrazliwa wrazliwa
dusz
22:44
7186 01f4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa
dusz
22:44
7716 caa1
Reposted fromMuppet Muppet viaxluminescencex xluminescencex
dusz
22:09
8080 6492 500
Reposted fromreksi0 reksi0 viaevlyn evlyn
dusz
22:09
8750 395d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaevlyn evlyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl