Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

dusz
22:20
6804 ccdf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
dusz
22:06
4699 4c55
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
dusz
22:05
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaoversensitive oversensitive
dusz
20:52
2647 1558
Reposted fromkrzysk krzysk viaalicemeow alicemeow
dusz
20:52
8535 da11
dusz
20:51
5612 8eca 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSilentForest SilentForest
dusz
20:51

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viacalvados calvados
20:49
6378 6ecb
Reposted fromunco unco viacoffeebitch coffeebitch
20:49
dusz
20:48
20:48
8809 2e29

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

20:43
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace viadieeine dieeine
dusz
20:43
7351 ac3d
Reposted fromcalifornia-love california-love viadeser deser
dusz
20:41
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viamoth-into-flame moth-into-flame
dusz
20:41
1134 87d7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazyta zyta
dusz
20:41
4454 92b4
Reposted fromskrzacik skrzacik viausmiechprosze usmiechprosze
20:40
2093 516c 500
Reposted fromfreakish freakish viaklaud klaud
dusz
20:40
5132 24b3
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viacappaque cappaque
dusz
20:40
6411 8e08 500
Reposted frommslexi mslexi viacappaque cappaque
dusz
20:39
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl