Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

dusz
21:47
2454 83c5 500
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaesperer esperer
dusz
21:47
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viamslexi mslexi
dusz
21:47
5570 998f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamslexi mslexi
21:47
0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

dusz
21:43
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
Reposted fromhappilyneverafter happilyneverafter viamslexi mslexi
dusz
21:43
0077 be37 500
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus viamslexi mslexi
21:43
3113 b6d7
Reposted fromlaluna laluna viamslexi mslexi

May 13 2017

dusz
08:02
5951 1136
Reposted fromnezavisan nezavisan
dusz
08:02
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
dusz
08:02
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
dusz
08:02
Reposted frombluuu bluuu viamslexi mslexi
dusz
08:01
Reposted fromliona liona viamslexi mslexi
dusz
08:01
5260 9c3d 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
08:01
8065 37f0 500

voquecity:

The less you care, the happier you’ll be

Reposted fromtosiaa tosiaa viabrzask brzask
dusz
08:01
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viawrazliwa wrazliwa
dusz
08:01
dusz
08:01
1419 bc03
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa
dusz
08:01
7677 4148 500
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
dusz
08:01
7707 f2ac
Reposted frommslexi mslexi
dusz
08:01
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl