Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

21:22
3201 f3fc 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viadiscombobulated discombobulated
dusz
21:22
dusz
21:21
4802 7531
<3
Reposted fromjethra jethra viadiscombobulated discombobulated
dusz
21:21
2571 3a65
dusz
21:21
dusz
21:21
9041 622a
Reposted fromkarahippie karahippie viaiamsuperwoman iamsuperwoman
dusz
21:21
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy vianezavisan nezavisan
dusz
21:21
0918 5ca3
Reposted fromretro-girl retro-girl vianezavisan nezavisan

May 26 2017

dusz
16:35
6710 3bc1 500
Reposted fromdontforgot dontforgot viabrzask brzask
16:35
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viabrzask brzask
dusz
16:35
7881 bbd5
Reposted frompeper peper viabrzask brzask
dusz
16:35
dusz
16:35
Reposted fromkrzysk krzysk viaoblivious oblivious

May 21 2017

dusz
21:47
2454 83c5 500
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaesperer esperer
dusz
21:47
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viadiscombobulated discombobulated
dusz
21:47
5570 998f 500
21:47
0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

dusz
21:43
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
dusz
21:43
0077 be37 500
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus viadiscombobulated discombobulated
21:43
3113 b6d7
Reposted fromlaluna laluna viadiscombobulated discombobulated
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl