Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

dusz
22:32
2019 c822
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamslexi mslexi
22:32
7745 01d4 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viamslexi mslexi
dusz
22:32
6909 1376
Reposted fromsarazation sarazation viaesperer esperer
dusz
22:32
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaesperer esperer
dusz
22:32
9245 ecb3
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamslexi mslexi
22:31
4256 6d05 500
Reposted fromacongojado acongojado viaesperer esperer
dusz
22:31
0054 2805
Reposted fromIriss Iriss viaesperer esperer
22:31
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viaesperer esperer
dusz
21:42
Reposted fromshakeme shakeme viasexlovenmagic sexlovenmagic

March 21 2017

dusz
20:59

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted frommslexi mslexi viaoversensitive oversensitive
dusz
20:59
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaoversensitive oversensitive
dusz
20:59
7635 6420
dusz
20:59
dusz
20:58
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Haruki Murakami
dusz
20:58
Reposted fromNanaya Nanaya viaoversensitive oversensitive
dusz
20:58
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.

March 20 2017

dusz
23:04
5979 8753
Reposted fromkrzysk krzysk viaoversensitive oversensitive
dusz
23:04
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
dusz
23:04
dusz
23:04
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl