Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

dusz
20:29
Reposted fromoll oll viawarkocz warkocz
dusz
20:29
9959 d61f 500
dusz
20:29
9711 89e0 500
hot damn
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viawarkocz warkocz
20:28
dusz
20:28
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viawarkocz warkocz
dusz
20:28
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Miller
Reposted fromsfeter sfeter viawarkocz warkocz
dusz
20:27

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viawarkocz warkocz
dusz
20:27
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viawarkocz warkocz
dusz
20:27
4230 155d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viawarkocz warkocz
dusz
20:27
8962 9144
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
dusz
20:27
7658 5ae2 500
Reposted fromJamalus Jamalus viawarkocz warkocz
20:27
8487 4849 500
Reposted fromtwice twice viachildren children
dusz
20:26
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viazapachsiana zapachsiana
dusz
20:26
1170 884f
Reposted fromdailylife dailylife viazapachsiana zapachsiana
dusz
20:26
20:26
20:26
4806 0974 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaoutoflove outoflove
dusz
20:26
7771 1566 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaberowa berowa
dusz
20:21
8842 35ec 500
Reposted fromfoods foods viazapachsiana zapachsiana
20:21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl