Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

dusz
20:00
dusz
19:36
8930 22c9
Reposted fromzniknac zniknac viatake-care take-care
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
dusz
19:36
Partnerzy, którzy dosłownie we wszystkim się zgadzają mogą 
przestać być atrakcyjni dla siebie po pewnym czasie. To właśnie inność i odmienność zdania drugiej osoby może być czymś interesującym, rozwojowym i inspirującym.
— Dagmara Gmitrzak - "Jak pokochać siebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
dusz
19:35
5745 652e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapigmalion pigmalion

June 13 2018

15:02
9215 a79d
Reposted fromsunlight sunlight vialip lip
dusz
15:02
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialip lip
dusz
15:02
2220 8213
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialip lip
dusz
15:01
0180 407f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialip lip
dusz
15:01
2125 5c8c 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams vialip lip
dusz
15:01
0252 486c 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialip lip
dusz
15:01
2128 db3a 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams vialip lip
15:01
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz vialip lip
dusz
15:00
1913 87d2
Reposted fromfitvet fitvet vialip lip
15:00
9061 78de 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues vialip lip
dusz
15:00
Reposted fromshakeme shakeme vialip lip
dusz
15:00
15:00
15:00
yes!
Reposted fromweheartit weheartit vialip lip
dusz
15:00
2882 9a5a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialip lip
15:00
1830 9b21
Reposted fromreylin reylin vialip lip
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...